Sushi Machi
Sushi Machi

Monday
10:30 am - 7:30 pm
Tuesday
10:30 am - 7:30 pm
Wednesday
10:30 am - 7:30 pm
Thursday
10:30 am - 7:30 pm
Friday
10:30 am - 7:30 pm
Saturday
10:30 am - 2:30 pm
Sunday
10:30 am - 2:30 pm
Sushi Machi: Level G, Shop 0009c
Open today, 9am - 5:30pm
Open today, 11:30am - 8:30pm
Open today, 9am - 5:30pm